”శోధిని”

Thursday, 27 May 2021

నేడు NTR జయంతి !


                                                        ఆ చిరునవ్వులో ... 
చెదరని విశ్వాసం 
ఆ వినయంలో ... 
ఆకట్టుకునే ఆధిక్యత 
కోట్లాదిమంది హృదయాలలో 
సుస్థిరస్థానం సంపాదించుకున్న
 NTR  జయంతి నేడు!

మన జాగ్రత్తలే మనకు రక్ష


Thursday, 13 May 2021

రంజాన్ శుభాకాంక్షలు!

శుభాలు కురిపించే శుభప్రదమైన రంజాన్ మాసంలో ఆధ్యాత్మికత వెల్లివిరుస్తుంది హృదయంలో భక్తిభావం ఉప్పొంగుతుంది.   మనసు, తనువూ తన్మయత్వంతో పులకించి పోతుంది.   ఈ పవిత్ర మాసంలోనే ఖురాన్ గ్రంధం అవతరించడంతో  ఈ గ్రంధం సమస్త మానవాళికి మార్గదర్శిని అయ్యింది.  అందుకే రంజాన్ మాసం పవిత్రం, పుణ్యదాయకం. శుభాల సిరులు అందించే రంజాన్ పర్వదినం అందరికీ సకల శుభాలను అందించాలని కోరుకుంటూ.. రంజాన్ శుభాకాంక్షలు!