Wednesday, 12 April 2017

నమస్కారానికి ప్రతినమస్కారం !

పరిచయస్తులు ఎదురయినప్పుడు నమస్కరించడం మనదేశ సంప్రదాయం.  అంత మాత్రాన మనకంటే వారు ఎక్కువ అన్న భావన కాదు.  అందుకు ప్రతిగా అవతల వ్యక్తి కూడా ప్రతి నమస్కారం చేయడం సభ్యత అనిపించుకుంటుంది. నమస్కారం అన్నది ఆత్మీయతతో కూడిన పలకరింపు. ఇలా ఒకరికొకరు గౌరవించుకోవడం వలన మానవ సంబంధాలు బలోపేతం అవుతాయి.   


No comments:

Post a Comment